Biserica Din Om

Articole

 

Crede si nu cerceta

 

  Gabriel Baicu

Simțul critic în analiza textelor biblice este esențial. Totul depinde de atitudinea cu care abordăm o anumită temă, indiferent care ar fi acel subiect. O abordare caracterizată prin orbire totală în fața unor texte religioase, pe temeiul că acestea ar fi „sfinte” este cea mai sigură cale către eșec spiritual și eroare.  De obicei, citim o carte având un simț critic față de ceea ce ni se transmite prin intermediul ei. În ceea ce privește însă Biblia am fost manipulați să credem că ea nu trebuie citită cu spirit critic căci ea este „cuvântul lui Dumnezeu”.  Dacă ea are origine divină, atunci cum ne permitem noi să nu credem orbește tot ce ne spune ea? Este de fapt o formă de constrângere voalată a conștiințelor noastre bazată pe cultivarea minciunii care este travestită sub forma credinței oarbe.

Așa zisa infailibilitate a Bibliei este o formă de politică religioasă prin intermediul căreia instituțiile bisericești îi manevrează pe oameni în direcția dorită de ele. A susține că Biblia nu conține nici o eroare face parte din arsenalul cu care funcționarii bisericești caută să își impună ideologia lor religioasă. A crede că instituțiile bisericești nu au propria lor strategie, care le ajută să supraviețuiască și chiar să prospere și că ele sunt total sincere și transparente, este o mare naivitate. Bisericile instituționale se folosesc de tactica bomboanelor și a biciului, adică de ideologia raiului și a iadului. Textele extrem de ambigue ale Bibliei despre rai și despre iad sunt interpretate ca și cum ele ar fi o descriere exactă a unor realități indiscutabile, dar nu sunt așa ceva. 

Cele mai multe texte biblice nu reprezintă cuvântul inspirat a lui Dumnezeu ci sunt doar creații omenești. Nu este o problemă de credință ci una de analiză corectă a faptelor pe care ni le oferă natura. De exemplu, Biblia consemnează că soarele se învârte în jurul pământului. Știm că Joshua a poruncit soarelui să stea pe cer până când el va câștiga o bătălie, dar soarele nu putea să stea decât dacă în mod obișnuit s-ar fi rotit în jurul pământului, soarele însă nu se rotește în jurul pământului ci pământul se învârte în jurul soarelui. Lucrul acesta este de necontestat. Oricine continuă să creadă, în numele religiei, că soarele se învârte în jurul pământului, adoptă o atitudine retrogradă și de aceea degradantă pentru o persoană care trăiește în vremurile prezente. Istoria lui Josua este o minciună și deoarece nu prezintă adevărul nu are cum să fie inspirată de Dumnezeu. Iată textul biblic, care se referă la istoria lui Josua:

 

„12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare*, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii** Aialonului!” 13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu* este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14 N-a mai* fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul** lupta pentru Israel. 15 Şi Iosua* şi tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără, la Ghilgal.” (Iosua 10; 12-15)

 

Întreaga poveste este literatură de ficțiune care își propune să prezinte niște fapte eroice care nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Descrierea respectivă reprezintă nivelul de cunoaștere al oamenilor din acele vremuri care credeau în mod greșit că soarele se învârte în jurul pământului dar nu poate să fie un text inspirat de Dumnezeu,deoarece El știe foarte bine cum funcționează universul. 

Aplicând eticheta „sfânta Scriptură” asupra Bibliei ni se interzice de fapt o analiză serioasă a textelor ei. „Cuvântul lui Dumnezeu” adică Biblia cuprinde nenumărate contradicții și absurdități care ne dau dreptul să afirmăm că de fapt ea nu este Cuvântul lui Dumnezeu ci o colecție de texte din care cele mai multe au caracter mitologic, alegoric sau sunt pură ficțiune.

Suntem învățați să avem o atitudine greșită față de Biblie. Ea ni se prezintă ca fiind o carte infailibilă care a venit direct din cer de la Dumnezeu. Aceasta este o minciună pe care însă o putem identifica ca atare numai după ce am citit textele biblice în contextul în care au fost scrise, adică civilizația antică în care mitologia avea un rol foarte important.

Nu putem să știm dacă Biblia minte sau spune adevărul, dacă adoptăm atitudinea de reverență față de ea, pe care suntem învățați să o adoptăm în privința ei, de către funcționarii bisericești. Avem garanția că mergem pe un drum greșit în viața noastră spirituală atunci când ne lăsăm ghidați de unele din învățăturile biblice care nefiind reale nu reflectă voința lui Dumnezeu ci interesul organizațiilor religioase. Minciunile se țin lanț, de la creația universului în șase zile, lucru pe care știința l-a dovedit că nu s-a întâmplat, la existența unui Potop prin care Dumnezeu ar fi ucis 99,99% din populația globului, fără să reușească să facă lumea mai bună, la unele aspecte de istorie din V.T. etc.

Anumiți preoți și pastori au devenit experți în manevrarea textelor biblice și își bazează autoritatea științei lor pe sloganul „Biblia este cuvântul lui Dumnezeu”. Premizele de la care pleacă ei sunt greșite dar concluziile la care ajung sunt spectaculoase. Cu toate acestea, dacă premisele pe care se bazează predicile marilor predicatori sunt greșite, atunci și concluziile la care ajung ei nu pot să fie altfel decât tot greșite.

Ni se spune, de exemplu, că totul va fi minunat în Împărăția cerurilor, chiar dacă se vor chinui în iad miliarde de oameni. Cum ar putea un număr de aleși ai lui Dumnezeu să fie fericiți în rai atâta vreme cât vor ști că marea majoritate a omenirii se chinuie în iad? Această atitudine ar fi cea mai accentuată formă de egoism care există și o astfel de situație ar fi un mare paradox, atâta vreme cât esența religiei creștine este tocmai renunțarea la egoism. Cel fel de renunțare la egoism sau lepădare de sine este aceea când cineva se bucură în timp ce majoritatea omenirii se chinuie și cei mai mulți nu din vina lor ci pentru că nu au trăit în zonele geografice dominate de religia creștină? În orice caz numai o persoană profund egoistă și nepăsătoare poate să supraviețuiască fără griji având conștiința suferinței altor ființe umane. Așa zisa morală creștină este de fapt profund imorală dacă promovează nepăsarea și diviziunea între oameni, care este bazată pe indiferență.

În același timp, nici un păcat săvârșit în această viață nu poate să justifice chinuri veșnice. Această disproporție fenomenală între greșeli săvârșite pe pământ și suferințe care nu se termină niciodată este în sine expresia unei concepții lipsite de moralitate. Suntem îndemnați să credem tot ce ni se spune, adică să înghițim toate pilule amare ale dogmelor și doctrinelor creștine fără să ne dăm seama de otrava pe care ele o conțin.

Conform Bibliei, cel mai mare păcat este necredința, dar nimeni nu ar trebui pedepsit pentru că nu crede lucruri care nu pot fi crezute. Isus (Iisus) a spus că cine nu crede a și fost judecat. (Ioan 3; 18) Dacă o persoană nu crede în mod sincer că lumea a fost creată în șase zile, de ce este pedepsită atâta vreme cât necredința sa este autentică? Unde este libertatea despre care se face atâta caz? Ce libertate sau liber arbitru este acela care se sfârșește cu pedepsirea persoanei care decide, într-un fel sau altul? Ești liber să decizi cum vrei, dar dacă nu decizi cum vor organizațiile religioase, vei suferi o veșnicie în iad. Dacă credința este valoarea supremă și necredința o vină, atunci necredința în multe din textele Bibliei este pedepsită pe nedrept. Ce dreptate este aceea când cineva este forțat să creadă minciuni sub pedeapsa iadului? Nu este dreptate ci este o atitudine profund nedreaptă. Să nu uităm însă că aceasta este învățătura pe care o promovează instituțiile bisericești. 

Nu este un păcat dacă cineva nu crede că miturile biblice nu s-au întâmplat cu adevărat. Dacă oamenii ajung să fie chinuiți în iad pentru că nu cred minciunile conținute de Biblie atunci această situație ar fi o mare nedreptate. Este Dumnezeu drept sau nedrept? Suntem puși în fața unei mari dileme morale. Dacă credem, pe bună dreptate, că anumite texte biblice prezintă lucruri neadevărate și dacă, în același timp, credem că Dumnezeu ne va pedepsi pentru că nu putem să credem acele lucruri, atunci nu putem să credem că Dumnezeu este drept. Dacă nu putem să credem că Dumnezeu este drept, atunci nu avem alt motiv să ne închinăm Lui decât frica, dar o astfel de închinare nu reprezintă o atitudine morală.

Dacă nu există moralitate în religie de ce o promovăm, în loc să o descurajăm? Eu însă cred că Biblia trebuie tratată așa cum merită, adică textele ei trebuie citite în mod critic, dar Dumnezeu, ca o Realitate infinită nu trebuie să fie analizat pe baza unor mituri ci pe baza cunoașterii a tot ce ne înconjoară. Trebuie separată credința în Dumnezeu de credința în Biblie, în majoritatea textelor ei, deoarece ele sunt două credințe diferite, care se contrazic între ele. Dacă credem în Biblie, în Potop, în iad și alte absurdități, atunci nu putem să credem că Dumnezeu, care nu poate să fie altfel decât o Persoană generoasă și înțeleaptă, nu ne este ostil. Prin definiție, Dumnezeu este o Realitate superioară, dar în V.T. El este gelos și rău cu oamenii și apără un popor, pe cel Evreu, distrugând în același timp alte popoare.

Restul textelor biblice, cărora li se atribuie valoare spirituală,  ar putea să dobândească autoritate asupra cuiva numai după ce au fost citite atent și analizate cu spirit critic și nu înainte de o astfel de cercetare, care este singura în măsură să valideze valoarea acelor texte. Dacă se procedează invers, adică mai întâi ea dobândește autoritate prin repetarea abuzivă și obsesivă a formulei  „Biblia este cuvântul lui Dumnezeu”, fără să existe o analiză atentă din partea cititorului se ajunge la ceea ce s-a ajuns astăzi, adică oamenii cred fără să cerceteze, ceea ce reprezintă formula optimă pentru „șamponul” de spălat creiere.

Foarte mulți credincioși și credincioase nu știu cu adevărat în ce cred, deoarece ei și ele nu își analizează propria lor credință. Cred în Biblie pentru că așa li s-a spus că trebuie să facă pentru a fi mântuiți și pentru că această credință le-a fost inoculată de către funcționarii religioși care îi manipulează.

Oamenii lasă pe seama funcționarilor religioși studiul Bibliei și nu se mai ostenesc să analizeze singuri ce scrie în ea și atunci când citesc textele biblice o fac prin prisma dogmelor și doctrinelor Bisericilor instituționale. Creștinii, de obicei, nu citesc atent Biblia ci o citesc ca și cum ar ști deja ce scrie în ea, bazați pe faptul că ei și ele au auzit în cadrul predicilor din instituțiile bisericești conținutul textelor biblice. Din păcate, citirea pe care o fac funcționarii bisericești, fie ei preoți sau pastori este una direcționată în mod intenționat pentru susținerea anumitor dogme și doctrine creștine. În Bisericile instituționale Biblia nu este citită așa cum sunt de fapt scrise textele respective ci așa cum cred funcționarii bisericești că ar trebui înțelese în interesul instituțiilor lor. Se citesc numai anumite texte, iar cele care ar putea deranja sunt ocolite.

Cei care au citit atent Biblia au descoperit în textele ei numeroase contradicții. Apologeții au încercat și ei să contracareze acest aspect, crezând că fac un serviciu lui Dumnezeu, dar au făcut mai degrabă un deserviciu inventând, de multe ori, niște explicații chiar mai absurde decât textele pe care și le propuneau să le explice. Un analist adevărat, care dorește să își bazeze credința sa în Dumnezeu pe Biblie, are nevoie să asculte și pe cei care nu privesc Biblia apologetic ci o citesc în mod realist, în contextul istoric în care a fost scrisă.

 

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Laicitate, spiritualitate si societate

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății....

uploaded: 30. 01. 2016

read more

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni? ...

uploaded: 19. 01. 2015

read more

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Adunările creștine

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Botezul în apă și nașterea din nou

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Cercetați Scripturile

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Credința personală

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

uploaded: 18. 01. 2014

read more